Verwijdering

Onze meldingsplicht voor elektrische apparaten

Gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt AEEA genoemd. Als u eigenaar bent van AEEA, moet u het gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval verwijderen. Oude apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval, maar bij speciale inzamel- en retoursystemen.

Batterijen en accu's

Oude apparaten hebben oude batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zitten. Als u de eigenaar bent van een dergelijk apparaat, moet u deze meestal van het apparaat scheiden voordat u het bij een inzamelpunt inlevert. Dit geldt niet als de AEEA wordt ingeleverd bij openbare afvalbeheerinstanties en daar wordt gescheiden van andere AEEA ter voorbereiding op hergebruik. Batterijen horen niet bij het huishoudelijk afval. Als consument bent u echter wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij de openbare inzamelpunten in uw buurt of overal waar batterijen worden verkocht.

Opties voor het inleveren van oude apparaten

Om mogelijkheden te bieden voor het inleveren van oude apparaten, werken we samen met gekwalificeerde recyclingbedrijven. Als consument kunt u oude elektrische apparaten gratis inleveren bij een openbaar inzamelpunt in uw woonplaats - of, als u het bij ons hebt gekocht, bij ons onder de volgende voorwaarden. Als u een elektrisch apparaat van ons koopt, nemen wij een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug (1:1 terugname). Ongeacht of u een nieuw elektrisch apparaat bij ons koopt, nemen wij alle oude apparaten terug die kleiner zijn dan 25 centimeter (0:1 retour).

Om ervoor te zorgen dat uw retourzending ons bereikt en kan worden afgevoerd, voegt u de opmerking toe: Gebruikte batterij / gebruikt elektrisch apparaat zichtbaar op de verpakking en stuur het naar:

Elbenwald GmbH
Retouren
Am Seegraben 9-10
03051 Cottbus
Duitsland

Als je vragen hebt over je retourzending, kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Verklaring gegevensbescherming

Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Als u een dergelijk apparaat bij ons wilt inleveren, let dan op het volgende: Zorg er in uw eigen belang voor dat de gegevens op de oude apparatuur die moet worden afgevoerd, zijn gewist.

Betekenis van het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"

Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur wordt weergegeven, geeft aan dat het betreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden ingezameld, d.w.z. dat het niet bij het huishoudelijk afval hoort.

Rapportage- en meldingsverplichtingen volgens §18 ElektroG / Artikel 2 Wet Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Wij en onze leveranciers voldoen aan alle wettelijke rapportageverplichtingen. De Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Stichting WEEE Register) publiceert de waarden die voor het voorgaande jaar zijn bepaald uit de jaarlijkse statistische kennisgeving van de fabrikanten voor Duitsland.

WEEE-registratienummer: DE 57002536

WhatsApp Chat starten