Gegevensbescherming

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en om ons aanbod te verbeteren en laten ons niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

Verzamelen en gebruiken van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract te verwerken en uw vragen te beantwoorden. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel is voorzien in het klantenaccount.

Gegevensoverdracht voor contractuitvoering

Voor de afwikkeling van het contract geven wij uw gegevens door aan de expediteur die met de levering belast is, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan betalingsdienstaanbieders die door ons zijn aangesteld of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als je bij hen een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens registreren bij de betalingsdienstaanbieder. In dit opzicht is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Gebruik van gegevens bij het abonneren op de e-mailnieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen in overeenstemming met uw toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.

Afmelden

Gebruikers die niet langer onze e-mailnieuwsbrieven of andere promotionele e-mails willen ontvangen, kunnen op elk gewenst moment klikken op de link "uitschrijven" die in elke e-mail staat. Dit geeft u de optie om geen verdere berichten meer te ontvangen.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies), zodat we uw bewegingen op onze website kunnen volgen en het succes van bepaalde marketingmaatregelen kunnen registreren en meten. We gebruiken deze informatie om onze website en onze e-mailnieuwsbrieven te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen aan te passen aan de individuele interesses en behoeften van gebruikers.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en analyseren van online gegevens op basis van cookies zoals hierboven beschreven door hier te klikken (opt-out cookie). Als u van deze optie gebruik maakt, wordt er een anonieme "opt-out" cookie opgeslagen in uw webbrowser, die onze webservers informeert over uw bezwaar en daarmee het verzamelen van gegevens voorkomt. De opt-out-cookie blijft actief in de browser die u gebruikt totdat u deze verwijdert met de hulpmiddelen van de browser. Als u de cookie echter verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, kunnen we niet langer detecteren dat u bezwaar hebt gemaakt.

U kunt ook uw browser instellen om geen cookies te accepteren. In dat geval kunt u onze website nog steeds gebruiken, maar kan de toegang tot sommige delen van de site technisch beperkt zijn. Ga voor meer informatie over cookies en de cookie-instellingen van uw browser naar http://www.allaboutcookies.org of http://www.networkadvertising.org.

Link identificatiegegevens

Onze e-mailcommunicatie kan zogenaamde hyperlinks ("koppelingen") bevatten, die willekeurige maar unieke identificatienummers bevatten. Deze identificatienummers kunnen worden verzameld en opgeslagen door ons (of door externe serviceproviders die namens ons handelen, bijv. serviceproviders voor webanalyse) wanneer uw computer deze koppelingen opent om aanvullende informatie van onze servers op te halen. De identificatienummers in deze koppelingen worden niet samengevoegd met uw naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u specifiek op uw interesses afgestemde informatie te sturen. We gebruiken deze koppelingen en informatie over de oproepen die u doet om uw gebruik van onze e-mails en website te volgen en om het succes van bepaalde marketinginspanningen te volgen en te meten. We gebruiken deze informatie om onze website en e-mailnieuwsbrieven te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interesses en behoeften van gebruikers.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en analyseren van de hierboven beschreven linkgegevens door hier te klikken (opt-out cookie). Als u gebruik maakt van deze optie, wordt er een anonieme "opt-out" cookie opgeslagen in uw webbrowser, die onze webservers informeert over uw bezwaar en daarmee het verzamelen van gegevens voorkomt. De opt-out-cookie blijft actief in de browser die u gebruikt totdat u deze verwijdert met de hulpmiddelen van de browser. Als u de cookie echter verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, kunnen we niet langer detecteren dat u bezwaar hebt gemaakt.

IP-adressen

We slaan het IP-adres van uw computer niet op en gebruiken het niet voor marketingdoeleinden. De IP-adressen die door onze webservers worden verzameld, worden slechts voor een zeer korte periode opgeslagen en worden alleen gebruikt om misbruik op te sporen en te voorkomen.

Kredietbeoordeling en scoring

Als we vooruitbetalingen doen, bijvoorbeeld in het geval van aankoop op rekening, behouden we ons het recht voor om informatie over identiteit en kredietwaardigheid te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus) om onze legitieme belangen te beschermen. Voor dit doel geven we uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

payolution GmbH
Am Euro Platz 2
1120 Wenen
Oostenrijk

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures en in de berekening waarvan onder andere adresgegevens worden meegenomen. Wij gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. Er wordt rekening gehouden met uw belangen die bescherming verdienen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Voor de eventuele factuur- en termijnaankoop gelden bovendien de gegevensbeschermingsbepalingen van onze dienstverlener.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Facebook Remarketing

Op onze pagina's zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Wanneer u onze pagina's bezoekt, brengen de remarketingtags een rechtstreekse verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We kunnen de op deze manier verkregen informatie gebruiken om Facebook Ads weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy. Als u niet wilt dat er gegevens worden verzameld via Custom Audience, kunt u Custom Audiences hier deactiveren: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Voucheraanbiedingen van Sovendus GmbH

Om een voucheraanbieding te selecteren die op dat moment voor u interessant is, geven wij de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres in gepseudonimiseerde en versleutelde vorm door aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 lid 1 f DSGVO). De gepseudonimiseerde hashwaarde van het e-mailadres wordt door Sovendus gebruikt om rekening te houden met eventuele bezwaren tegen reclame (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c DSGVO). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor de beveiliging van gegevens en meestal na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f DSGVO). Bovendien geven wij het bestelnummer, de bestelwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel in gepseudonimiseerde vorm door aan Sovendus voor factureringsdoeleinden (art. 6 lid 1 f DSGVO). Als u geïnteresseerd bent in een voucheraanbieding van Sovendus, als er geen reclamebezwaar is tegen uw e-mailadres en als u op de voucherbanner klikt die alleen in dit geval wordt weergegeven, geven wij uw titel, naam en e-mailadres in gecodeerde vorm door aan Sovendus voor het opmaken van de voucher (art. 6 lid 1 sub b, f DSGVO). Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in de online-informatie over gegevensbescherming op https://online.sovendus.com/nl/online-privacyverklaring/.

Recht op informatie en contact

U hebt recht op gratis informatie over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming:

Am Seegraben 9-10
03051 Cottbus
Duitsland
Telefoon: +49 355 121010
datenschutz@elbenwald.de

WhatsApp Chat starten